Kdo jsme

Posláním Centra pomoci a bezpečí je poskytovat informace a pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci tím, že se stali obětí trestného činu, domácího násilí či obchodování s lidmi. Nabízí pomoc s řešením životní situace, posílení kompetencí, podporu při stabilizaci psychického stavu a začlenění zpět do společnosti s ohledem na zachování jejich lidské důstojnosti.

 

Petra Kadlecová, DiS

V organizaci pracuji od roku 2014. Mám vystudovanou sociální práci a pracuji jako sociální pracovník. Sociální služba se zaměřuje na pomoc obětem domácího násilí, obchodu s lidmi a obětem trestné činnosti. Každý máme svou minulost, kterou změnit nemůžeme, ale je potřeba se zaměřit na budoucnost a na změny, které můžeme v životě udělat, aby nám bylo „lépe“. Jsem si vědoma překážek, které nám život přináší, ale také dovedností, zkušeností a vlastností, které jsou v každém z nás, a jež nám je pomohou překonat.

Zajímám se o příběh každého klienta, nesoudím, ale respektuji, i přesto, že s ním nemusím souhlasit. Ve volném čase se věnuji pěstování bylinek a květin.