Kdo jsme

Posláním Centra pomoci a bezpečí je poskytovat informace a pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci tím, že se stali obětí trestného činu, domácího násilí či obchodování s lidmi. Nabízí pomoc s řešením životní situace, posílení kompetencí, podporu při stabilizaci psychického stavu a začlenění zpět do společnosti s ohledem na zachování jejich lidské důstojnosti.