Pro koho jsme

Oběti domácího násilí

Oběti obchodu s lidmi

Oběti trestné činnosti

Cílová skupina je vzhledem k charakteru služby omezena věkem. Služba je poskytována od 18 let věku jedince. Horní věková hranice není omezena.