Co nabízíme

Vyplývá ze zákona 108/2006 Sb.

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.

-zprostředkování navazujících služeb

Zprostředkování a zlepšení vztahů, které souvisejí s potenciálním zlepšením psychického i sociálního zdraví klienta.

Zprostředkování na další instituce v rámci navazujících sociálních služeb a v rámci síťování.

Kontakt s institucemi poskytující odbornou pomoc klientovi v potřebách a přáních, na které se nespecializuje Centrum pomoci a bezpečí.

b) sociálně terapeutické činnosti

- socioterapie, terapeutické aktivity, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

- poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání

Aktivity, terapie a praktické nácviky vedoucí k samostatnosti a soběstačnosti osoby, která se stala obětí. Praktické nácviky slouží k tomu, aby se posílilo sebevědomí a kompetence jedince, které jsou často velmi narušeny.

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Spolupráce na řešení nepříznivé sociální situace. Spolupráce s ostatními zaangažovanými subjekty a mapování situace klienta apod. Sestavení krizového plánu, mapování možností. Možnosti pomoci.

Sociální a psychologické poradenství.

Sociální poradenství se zaměřuje na stabilizaci klienta, žádost o dávky, zajištění bydlení, ochrany a bezpečí. Spolupráce při soudním jednání, pomoc se sepsáním žádostí k soudu, předběžného opatření, finanční odškodnění apod. Nedílnou součástí je předávání informací.

Psychologické poradenství se zaměřuje na stabilizaci psychického zdraví, podporu klienta v krizových situacích, řešení psychického stavu a terapeutické vedení.

Psychologické i sociální poradenství na sebe navazuje, jedno je nedílnou součástí druhého.

Pondělí

08:00 – 18:00

na objednání

Úterý

08:00 – 18:00

na objednání

Středa

08:00 – 13:00

-

Čtvrtek

08:00 – 18:00

na objednání

Pátek

08:00 – 18:00

na objednání