O co usilujeme – cíle služby

Hlavním cílem sociální služby je individuální přístup ke klientovi, motivace k řešení nepříznivé sociální situace, vedení k samostatnosti.

Cíle:

1. posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami
2. stabilizace psychického stavu
3. stabilizace sociální a právní situace
4. život bez násilí

Cílová skupina není určena pro pachatele trestných činů.

Základní principy poskytované služby

Nízkoprahovost - služby mohou být poskytovány anonymně a bez předchozího objednání

Důvěrnost - v případě využití služby dbáme na ochranu osobních údajů, nejedná-li se o anonymního klienta…

Respekt k osobní volbě klientů a nehodnotící přístup – dobrovolnost a vlastní iniciativa klienta ke změně.

Veřejná přístupnost ke službě, nestrannost - jsou přístupné všem klientům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Individuální přístup - služby jsou poskytovány všem klientům na základě jejich individuálních potřeb.

Flexibilita - služba se přizpůsobuje potřebám cílové skupiny.

Bezplatně - Služby sociálního charakteru jsou poskytovány zdarma.