Kdo jsme

Posláním Centra pomoci pro rodiny je komplexně pracovat s celou rodinou, primárně však s rodinami, které jsou ohroženy rizikovým chováním nebo kde je již rizikové chování pácháno a z tohoto důvodu jsou v péči pracovníků OSPOD. Pracujeme s celým rodinným systémem pravidelně, komplexně a systematicky, aby rodina byla sama schopna bez zásahu třetí osoby plnit své funkce. Jedná se především o obnovu nebo nápravu ve funkcích výchovných, ochranných a emocionálních.
 

Hlavním cílem je ochrana a naplnění práv dětí.