Kdo jsme 

Hlavním posláním organizace je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.

Kontaktní centrum KAPPA-HELP je nízkoprahovou sociální službou poskytující poradenství a služby vedoucí ke snižování zdravotních, sociálních a právních rizik spojených s užíváním nealkoholových návykových látek, a to jak lidem, kteří tyto látky užívají, tak i jejich blízkému okolí, především rodičům a partnerům.

Nedílnou součástí poskytovaných služeb je usilování o změnu rizikového chování uživatelů nealkoholových návykových látek a snaha o jejich motivaci k abstinenci.

Služby jsou poskytovány ve městě Přerov.

 

Petra Kadlecová, DiS

V organizaci pracuji od roku 2014. Mám vystudovanou sociální práci a pracuji jako sociální pracovník. Práce s uživateli drog mě baví, vnímám velkou důležitost v drogových službách a v práci s uživateli drog i s jejich blízkými.

Každý člověk má svůj příběh, svou minulost, přítomnost, ale i budoucnost. V životě každého z nás nastávají situace, které jsou obtížné, a ne každý má někoho, na koho se může obrátit. 

Zastávám názor, že každý může udělat chybu a má právo ji napravit nebo se o to alespoň pokusit. Těší mě, když jsou lidé otevření a upřímní, těchto vlastností si velmi cením.

Mám ráda svou rodinu, slunce a procházky přírodou.

 

Mgr. Lenka Netopilová

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci obor charitativní a sociální práce na Cyrilometodějské Teologické fakultě. V o. s. KAPPA-HELP, přímo na „káčku“ (kontaktním centru) pracuji od roku 2014, kdy jsem působila i 1. rok částečně v „terénu“ (terénním programu). Při jakékoli práci je pro mě stěžejní společné hledání cesty, lidský a přirozený přístup a radost ze života. Že jdu v práci správnou cestou, jsou mi vždy zpětné vazby jak pozitivní i negativní od klientů i kolegů. Mám ráda svoji rodinu, dobré jídlo a především sladkosti. Ve volném čase se věnuji zahrádce – květinám a bylinkám, čtení fantasy i odborných knížek, jezdím na koncerty a na společné výlety za přírodou.

 

Roman Kuruc, DiS

Vystudoval jsem Vyšší odbornou školu sociální a teologickou DORKAS v Olomouci, obor Sociální a teologická činnost. V organizaci působím jako sociální pracovník na Kontaktním centru od roku 2015. Původně jsem z Bruntálu, nyní však žiji společně se svou ženou v Olomouci, kde si rádi zajdeme na dobré jídlo, zkoukneme nový film nebo podnikáme dlouhé procházky noční Olomoucí. Osobnostně jsem optimista milující humor a kvalitně strávený čas s přáteli.

 

Mgr. Veronika Režná

Vystudovala jsem Vysokou školu pedagogickou v Olomouci. Bakalářský obor sociálně-zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání a magisterský obor učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy. V KAPPA-HELP působím jako pracovník v sociálních službách na Kontaktním centru od roku 2017.

Mám ráda svoji rodinu, přírodu a zvířata. Ve volném čase jezdíme s rodinou a přítelem na výlety.