Pro koho jsme

Služby Kontaktního centra Přerov jsou určeny především uživatelům nealkoholových návykových látek, bývalým uživatelům, kteří abstinují, příležitostným uživatelům a experimentátorům. Současně jsme k dispozici také pro okolí blízké uživatelům návykových nealkoholových látek – především rodiče, partneři, pedagogové a známí.

Důvody odmítnutí zájemce:

KC neposkytuje služby, o které zájemce žádá – klient je odkázán na jiného poskytovatele, který danou službu nabízí.

Kapacitní důvody.

Zájemce nespadá do naší cílové skupiny. Na osoby s návykovým chováním, jako je gambling a alkoholismus, se primárně na KC nezaměřujeme.

□ V případě, že byla zájemci omezena služba v posledních 6 měsících za zvláště hrubé porušení pravidel KC.

□ Důvodem odmítnutí může být také i stav zájemce, kdy v důsledku užívání OPL či alkoholu, není schopný přijmout službu.

Zájemce o službu, může být odmítnut, pokud nehovoří Česky, nemá s sebou překladatele a žádný z pracovníků není schopen s ním hovořit v jeho jazyce.

Osobě s postižením, která nemá vhodné kompenzační pomůcky, nemůže být vždy zaručeno poskytnutí služby v plném rozsahu.

Agresivní, sexuální, fyzické nebo verbální útoky na pracovníky.

Cílová skupina

Služby kontaktního centra jsou určeny zejména pro:

□ Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (příležitostní uživatelé, experimentátoři, závislí) / starší 15ti let

□ Příbuzní a blízcí uživatelů, pedagogové

□ Bývalí uživatelé, kteří abstinují