Nabídka základních služeb

 

Pro naše klienty nabízíme:

 

□ Kontaktní práce

 

□ Distribuci Harm reduction materiálu

 

□ Testy na žloutenky, HIV, těhotenské testy, včetně poradenství před a po

    testování

 

□ Informační servis (např. o rizicích užívání návykových látek, o bezpečném

   sexu, o infekčních nemocech, aj.)

 

□ Základní a odborné sociální poradenství

 

□ Psychologické poradenství

 

□ Pomoc v krizi

 

□ Poradenství pro rodiče, blízké a odborníky

 

□ První pomoc a základní zdravotní ošetření

 

□ Poskytnutí podmínek k hygieně (např. sprcha, vyprání prádla)

 

□ Podpora při abstinenci

 

□ Zprostředkování navazující služby a péče

 

Fotografie zařízení :