O co usilujeme – cíle služby

Cíle zaměřené na klienty:

- minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním psychotropních návykových látek, ochrana veřejného zdraví

- snižovat přenos infekčních nemocí mezi uživateli drog zprostředkováním orientačních testů na infekční nemoci jako jsou HIV, hepatitida typu B a C

- poskytovat informace o rizicích spojených s užíváním drog, informace o rizicích nechráněného sexu.

- navázat kontakt na bázi důvěry. Nenásilná snaha o změnu rizikového chování (motivace) směrem k bezpečnějšímu užívání a změně životního stylu vedoucí k abstinenci.

- vytvořit bezpečné a respektujícího prostředí pro uživatele drog, které je pro ně místně a časově dostupné a nabízí odborné a profesionální služby.

- reference klienta do zařízení sociální a zdravotní sítě

Cíle vzhledem k okolí uživatelů drog – rodiče, partneři, známí a odborníci:

- poskytovat informace o problematice spojené s užíváním drog a možnostech řešení obtížných vztahových, sociálních, ekonomických a právních situacích, které souvisí s užíváním drog

- pomáhat blízkým osobám získat náhled na situaci, ve které jsou a pomoci jim hledat řešení, které vychází z jejich možností a kompetencí

- zprostředkovat reference a kontakt na jiná odborná zařízení

Cíle zaměřené na společnost:

- snižovat riziko možného rozšíření infekčních nemocí

- stahovat použitý injekční a další zdravotní materiál a bezpečně jej likvidovat

- monitorovat výskyt infekčních nemocí jako je HIV a žloutenka typu B a C

- monitorovat drogovou scénu v Přerově a jeho okolí a informovat o jejím aktuálním vývoji

Hlavní zásady Kontaktního centra:

- anonymita

- bezplatnost

- individuální přístup a respekt k osobnosti

- časová a místní dostupnost služby s ohledem na klienta