Spolupracujeme

Návazná zařízení a spolupracující subjekty:

Terapeutické centrum v Olomouckém kraji

Armáda spásy Přerov

Člověk v tísni, o.p.s.

Fakultní nemocnice Olomouc

Kontaktní centrum Darmoděj, Jeseník

Kontaktní centrum Olomouc

Občanská poradna a poradna pro dlužníky (Charita Přerov)

Oblastní charita Přerov

Oblastní spolek Českého červeného kříže Přerov

Odbor sociální věcí a školství magistrátu města Přerova, Oddělení sociální prevence a pomoci

Psychiatrická nemocnice Kroměříž, Terapeutická komunita Mandala

Psychiatrická nemocnice Opava

Psychiatrická léčebna Šternberk

Poradenské centrum Charity Olomouc

Probační a mediační služba

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Bílá Voda

Psychosociální centrum Přerov

Sociální kurátor Magistrátu města Přerova Boleslav Buš

Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Přerov

Vojenská nemocnice Hradisko, Olomouc

Denní stacionář SANANIM z. ú. , Terapeutická komunita Karlov