Návazná zařízení a spolupracující subjekty:

Armáda spásy Přerov

Člověk v tísni, o.p.s

Oblastní charita Přerov

Oblastní spolek Českého červeného kříže Přerov

Odbor sociální věcí a školství magistrátu města Přerova, Oddělení sociální prevence a pomoci

Psychosociální centrum Přerov

Sociální kurátor Magistrátu města Přerova Boleslav Buš

Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Přerov

Úřad práce v Přerově