Kdo jsme

 

Posláním právní poradny pro oběti trestných činů je zvýšit informovanost oběti o jejích právech, orientovanost a poučení o možnostech jejich plného uplatnění a minimalizovat tak ohrožení oběti druhotnou újmou. Součástí poslání je významně přispět k obnovení běžného způsobu života oběti, který vedla před spáchaným trestným činem.