Pro koho jsme

pro oběti trestné činnosti, především děti (osoby mladší 18 let), jako zvlášť zranitelné oběti.