Co nabízíme :

- Právní poradenství a sociální pomoc

- Psychologickou podporu

- Psychoterapeutickou péči

- Udržujeme mezirezortní spolupráci

- Osvětu o právech oběti

- Poskytnutí odborné pomoci

- Přístup k informacím týkající se trestného činu

- Ochranu před hrozícím nebezpečím

- Ochranu soukromí

- Ochranu před druhotnou újmou

- Respektující a empatické prostředí