Kdo jsme

 

Hlavním posláním organizace je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.

 

Poslání programu:
 

„Programy primární prevence KAPPA-HELP poskytují dlouhodobé i jednorázové aktivity specifické primární prevence pro žáky, studenty, pedagogy a další zájemce, které usilují o předcházení vzniku a rozvoji rizikových jevů a rizikového chování.“

 

Tým lektorů primární prevence:

Ondřej Filipi

V KAPPA-HELP, z.s. působím jako lektor primární prevence od roku 2017. Vystudoval jsem pedagogiku volného času a momentálně studuji druhý ročník oboru speciální pedagogika-dramaterapie. Pracoval jsem ve středisku volného času a také jezdím jako hlavní vedoucí na letní tábory. Tyto zkušenosti mi pomáhají při práci s dětmi a mládeží.

 

 

Miroslava Jiráskova, Mgr.

Absolvovala jsem FF UP Olomouc, obor sociologie - andragogika. Nyní působím v PhD. programu na Psychologii PdF UP Olomouc. Dlouhodobě žiji tématem spirituality i zážitkové pedagogiky. V roce 2012 - 2015 jsem měla možnost působit na FTK UP Olomouc v týmu, který se zabýval tímto tématem mezioborově. Jsem srdcařka v oblasti průvodcování systematickými konstelacemi, mám ráda nové obzory. Maminka tří dětí.
Redaktorka rubriky Inspirace časopisu www.gymnasion.org

 

 

Vojtěch Klusoň, Mgr.

V o.s. KAPPA-HELP působím jako lektor primární prevence od roku 2012. Při práci vycházím ze zkušeností, které jsem získal a získávám během studia (Speciální pedagogika - Dramaterapie), z přímé praxe s uživateli nealkoholových drog a prací s dětmi, které mají vážné poruchy chování.

 

Veronika Kalášková, Mgr.

Práci s dětmi od mladšího školního věku se věnuji od ledna roku 2013, v současné době pracuji převážně s dospívajícími ve školním prostředí. Pro čerpání znalostí a dovedností využívám hlavně praktických školení a kurzů (Volunteers in Playwork - VIPER, Herní seminář - VYNSPI), konferencí (Regionální konference: primární prevence rizikového chování – bezpečné prostředí na školách), supervizních setkání (KAPPA-HELP)

 

Tomáš Lakota, Mgr.

Studuji speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii.
Působím v rodinném centru, kde se věnuji práci s dětskými skupinami, pět let jsem se věnoval organizování zážitkových akcí a táborů pro děti z vodáckého oddílu. Mám rád společenské hry, hudbu a práci s dětmi.

 

Klára Mrázková, Bc.

Studuji speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii na UP v Olomouci. Práci s dětmi předškolního i školního věku se věnuji již od střední školy. V současné době se kromě primární prevence zaměřuji na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a z dětských domovů a působím také jako dramaterapeut na dětské psychiatrii ve Šternberku. Mám ráda tanec, hudbu a divadlo, proto mě těší, když mohu využít kreativní přístupy i v práci s lidmi.

 

Martin Olšan

Jako lektor primární prevence působím od roku 2017. Vystudoval jsem předškolní a mimoškolní pedagogiku a v současné době studuji obor speciální pedagogika – dramaterapie na UPOL. Mám za sebou několikaletou praxi s dětmi z dob studia, z divadelních souborů a letních táborů. Dále pracuji také ve SPOLU Olomouc s lidmi s mentálním postižením. Zajímám se o hudbu a divadlo.
 

 

Eliška Pavúčková, Mgr.

Vystudovala jsem bakalářské studium oboru Speciální pedagogika – Dramaterapie a nyní pokračuji v navazujícím magisterském studiu. S přímou prací s dětmi mám několikaleté zkušenosti. Momentálně se věnuji dramaterapii vedoucí k odreagování v Dětské psychiatrické léčebně Šternberk. Jsem dobrovolníkem v terénním programu CHARITA ve středisku Samaritán pro lidi bez domova.
Ve své praxi ráda využívám pohyb a věnuji se expresivním technikám.

 

Anežka Škeříková, Mgr.

V současnosti studuji navazující magisterské studium oboru Speciální pedagogika – dramaterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Znalosti a dovednosti čerpám ze studia, z praktických kurzů a školení a také z přímé práce s dětmi (vedení táborů a škol v přírodě). Vedle primární prevence pracuji také s lidmi s mentálním postižením (SPOLU Olomouc, Balanc z. ú. ).

 

Jakub Vávra, Mgr.

Primární prevenci (PPRCH) se věnuji od roku 2012 a měl jsem možnost se podílet na tvorbě některých lekcí přímo v o. s. KAPPA-HELP. Kromě primární prevence se věnuji práci s klientelou dětí v pěstounské péči a dramaterapii PN Kroměříži. Do primární prevence se snažím přenášet prvky tvořivé dramatiky, ale i dramaterapie, která je pro mne velkou inspirací. V rámci primární prevence se zajímám především o fenomén prožitku. Primární prevence se stala jedním z mých hlavních zájmů v oblasti pedagogické činnosti a v rámci doktorského studia na UP se mimo jiné věnuji i této tématice. Mým odborným zaměřením je dramaterapie a etopedie. V rámci odborného zaměření jsem certifikovaný pro diagnostiku pomocí B-3 a B-4 diagnostických metod.

 

Simona Vojtová, Mgr.

Vystudovala jsem léčebnou pedagogiku a specializuji se na arteterapii, kterou využívám zejména v práci s dětmi.
Během svého studia jsem pracovala jako osobní asistent dospělým klientům, jako dobrovolník v zařízení pracujícím s klienty s CAN syndromem a také v nízkoprahovém zařízení s dětmi od 8 - 18 let. V současnosti působím jako doktorand na UP v Olomouci, Ústav speciálně pedagogických studií.