Kdo jsme

 

Hlavním posláním organizace je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.

 

Poslání programu:
 

„Programy primární prevence KAPPA-HELP poskytují dlouhodobé i jednorázové aktivity specifické primární prevence pro žáky, studenty, pedagogy a další zájemce, které usilují o předcházení vzniku a rozvoji rizikových jevů a rizikového chování.“

 

Tým lektorů primární prevence:

Mgr. Anežka Škeříková
Jako lektorka primární prevence v KAPPA-HELP, z.s. působím od roku 2016. Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika – dramaterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve volném čase si ráda pustím film, zajdu si do přírody, něco vytvořím nebo si zacvičím jógu. A vůbec nejraději jsem s přáteli a rodinou. Znalosti a dovednosti čerpám ze studia literatury, praktických školení a kurzů a v neposlední řadě z přímé práce s dětmi, která mě baví a inspiruje.

 

Bc. Barbora Hoňková
Jsem studentkou bakalářského studia oboru psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se věnuji práci s dětmi a mládeží, ať už v rámci praxí, práce či různých dobrovolnických organizací. Pravidelně se podílím na přípravě letních táborů pro děti a také jsem nějakou dobu pracovala jako asistentka pedagoga a školní asistentka na základní škole.V současné době jsem také součástí týmu online poradny Nepanikař.

 

Bc. Jana Samuhelová
Jsem absolventkou bakalářského studia oboru Speciální pedagogika – vychovatelství a nyní pokračuji ve studiu navazujícího magisterského oboru Speciální pedagogika – poradenství. Odjakživa jsem chtěla pracovat s lidmi, především s dětmi. V KAPPA-HELP z.s. působím jako lektorka primární prevence od roku 2019. Vedle toho pracuji ještě s lidmi s mentálním postižením. Vyhovuje mi práce se skupinou, kolektivem.

 

Mgr. Magdalena Svozilová
Vystudovala jsem obor speciální pedagogika se zaměřením na dramaterapii a učím literárně dramatický obor na ZUŠ. Další zkušenosti mám také z práce s dětmi z pěstounských rodin, dětského domova a psychiatrického oddělení. Programy primární prevence jsou pro mě nesmírně obohacující, inspirativní a baví mě se v komunikaci a práci žáky posouvat dál.

 

Bc. Martin Olšan
Lektorem primární prevence jsem od roku 2017. Vystudoval jsem předškolní a mimoškolní pedagogiku a posléze speciální pedagogiku zaměřenou na dramaterapii, ve které dále pokračuji na magisterském studiu společně s dalším magisterským programem muzikoterapie na UPOL v Olomouci. V současné době pracuji pod organizací Spolu Olomouc z.s. jako osobní asistent a vedoucí programů u lidí s mentálním a vícečetným postižením. Dále aktivně docházím na psychiatrii, kde vykonávám dramaterapeutickou intervenci u lidí se závislostí. Ve své práci využívám hlavně zážitkovou pedagogiku, prvky uměleckých terapií a v neposlední řadě humor. Ve volném čase se rád zajdu projít do přírody, zajímám se o divadlo, hudbu a celkově o umění.

 

Mgr. Mirka Jirásková, Ph.D.
podnikatelka ve službách, lektorka, konstelářka, redaktorka časopisu Gymnasion. Pedagogická oblast v sobě skrývá také rozměr průvodcovství a já své poslání vnímám jako provádění druhých po imaginární krajině jeho duše. Cílem pak je subjektivní prožívání životní naplněnosti a existenciálního zakotvení. Smysl v životě je i téma mé obhájené disertační práce. Můj web: https://www.mirkajiraskova.cz/

 

Bc. Natálie Pavelková
Jsem studentkou magisterského studia psychologie na UPOL. Lektorkou primární prevence v Kappa-Help jsem od roku 2018. Prací s dětmi se zabývám dlouhodobě. Několik let vedu skautský oddíl a pořádám tábory. Přes 3 roky jsem spolupracovala s pěstounskými rodinami a dětmi z těchto rodin. Primární prevencí jsem se zabývala již na střední škole, přesněji poruchami příjmu potravy. Prevenci se věnuji nyní i výzkumně v rámci své bakalářské a diplomové práce.

 

Bc. Pavlína Sitařová
Jsem nadšenou studentkou psychologie na Univerzitě Palackého. Ve volném čase ráda kreativně tvořím a toulám se přírodou. Mezi témata, o které se aktivně zajímám patří například blízké vztahy, kyberprostor, sociální sítě a drogová problematika. Práce s dětmi a mládeží mě odjakživa velmi baví. Mám zkušenost s vedením adaptačních kurzů, dětskými pacienty z psychiatrické nemocnice ve Šternberku nebo také s doučováním dětí.

 

Mgr. Veronika Kalášková
Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Práci s dětskými kolektivy se věnuji od roku 2012, kdy jsem začínala na dobrovolnické pozici v Rodinném centru u Mloka v Olomouci. Dále pokračovala moje cesta přes neziskovou organizaci Člověk v tísni, kde jsem se setkala s předškolními dětmi i celými rodinami. Přes 5 let jsem pracovala jako školní psycholožka na střední i základní škole. Od roku 2015 pracuji v organizaci Kappa-help, z.s. - do srpna roku 2020 jako lektorka primární prevence a od září roku 2020 jako koordinátorka primární prevence. Mimo dětskou klientelu pracuji poradensky od roku 2015 i s mladistvými a dospělými jedinci.

 

Mgr. Vojtěch Klusoň
V KAPPA-HELP, z.s. působím jako lektor primární prevence od roku 2012. Při práci vycházím ze zkušeností, které jsem získal během studia (Speciální pedagogika - Dramaterapie, Speciálně pedagogická andragogika). V současné době působím jako etoped ve Středisku výchovné péče, kde pracuji s dětmi s poruchami chování a jejich rodinami, dále se účastním intervenčních programů na základních školách, zaměřených na vztahy ve třídě. Volný čas nejraději trávím s rodinou a přáteli.

 

Vanda Hašková
Som študentkou bakalárskeho štúdia odboru dramaterapie – špeciálna predagogika na Univerzite Palackého v Olomouci. Mám skúsenosti s vedením letných táborov, doučovania detí s PAS, taktiež som pracovala ako lektorka jógy v materských škôlkach. Vo voľnom čase rada cvičím jógu, meditujem, zaujímam sa o literatúru, umenie všeobecne, psychológiu.

 

Bc. Filip Mečkovský
Jsem absolvent bakalářské studia psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, v současné době dokončuji magisterské studium. Baví mě rozvíjení znalostí a dovedností zážitkovou a hravou formou. Práci s dětmi a mládeží se věnuji od roku 2017 jako vedoucí letních táborů v rámci BJB Olomouc. Pátým rokem spolupracuji s centry pro pomoc náhradním rodinám na doprovázení dětí z pěstounské péče. Ve volném čase chodím rád cvičit, běhat, hrát volejbal nebo fotbal. O prázdninách nejraději prozkoumávám méně známá pohoří např. v Albánii, Makedonii nebo Rumunsku.