Kdo jsme

 

Hlavním posláním organizace je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.

 

Poslání programu:
 

„Programy primární prevence KAPPA-HELP poskytují dlouhodobé i jednorázové aktivity specifické primární prevence pro žáky, studenty, pedagogy a další zájemce, které usilují o předcházení vzniku a rozvoji rizikových jevů a rizikového chování.“

 

Tým lektorů primární prevence:

Bašová Renata

Studuji psychologii na Univerzitě Palackého, nyní jsem ve 2. ročníku. Práce s dětmi mě zajímala odjakživa. Působila jsem jako instruktorka na školách v přírodě, absolvovala jsem praxi ve speciální mateřské škole, doučovala jsem děti i dospívající cizí jazyky. Nyní jsem členem spolku Škola porozumění a sdílení, který si klade za cíl, vnést do škol více emocí a pohody. Mimo to se ráda podílím na organizaci nejrůznějších akcí, jako jsou například studentské konference a další vzdělávací akce. Já sama si své znalosti ráda na kurzech a seminářích doplňuji. Na naší katedře jsem buddym pro nové studenty a provádím je olomouckým životem.

 

Ondřej Filipi

V KAPPA-HELP, z.s. působím jako lektor primární prevence od roku 2017. Vystudoval jsem pedagogiku volného času a momentálně studuji druhý ročník oboru speciální pedagogika-dramaterapie. Pracoval jsem ve středisku volného času a také jezdím jako hlavní vedoucí na letní tábory. Tyto zkušenosti mi pomáhají při práci s dětmi a mládeží.

 

Miroslava Jiráskova, Mgr.

Absolvovala jsem FF UP Olomouc, obor sociologie - andragogika. Nyní působím v PhD. programu na Psychologii PdF UP Olomouc. Dlouhodobě žiji tématem spirituality i zážitkové pedagogiky. V roce 2012 - 2015 jsem měla možnost působit na FTK UP Olomouc v týmu, který se zabýval tímto tématem mezioborově. Jsem srdcařka v oblasti průvodcování systematickými konstelacemi, mám ráda nové obzory. Maminka tří dětí. Redaktorka rubriky Inspirace časopisu www.gymnasion.org

 

Vojtěch Klusoň, Mgr.

V KAPPA-HELP, z.s. působím jako lektor primární prevence od roku 2012. Při práci vycházím ze zkušeností, které jsem získal během studia (Speciální pedagogika - Dramaterapie, Speciálně pedagogická andragogika). V současné době působím jako etoped ve Středisku výchovné péče, kde pracuji s dětmi s poruchami chování a jejich rodinami, dále se účastním intervenčních programů na základních školách, zaměřených na vztahy ve třídě. Volný čas nejraději trávím s rodinou a přáteli.

 

Veronika Kalášková, Mgr.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Práci s dětskými kolektivy se věnuji od roku 2012, kdy jsem začínala na dobrovolnické pozici v Rodinném centru u Mloka v Olomouci. Dále plula moje cesta přes neziskovou organizaci Člověk v tísni, kde jsem se setkala s předškolními dětmi i celými rodinami. Na střední odborné škole a středním odborném učilišti jsem působila jako psycholožka přes 3 roky. Nyní se věnuji práci s dětmi ze základní školy. Věřím, že každý kolektiv má svoje kouzlo.

 

Tomáš Lakota, Mgr.

Vystudoval jsem obor speciální pedagogika se zaměřením na dramaterapii a jako lektor primární prevence rizikového chování působím od roku 2014. V minulých letech jsem dlouhodobě působil v rodinném centru, kde jsem se věnoval socioterapeutickým aktivitám v dětských skupinách. V současné době jsem studentem doktorského programu speciální pedagogiky a kromě primární prevence se zaměřuji také na dramaterapeutickou intervenci u lidí se závislostí v PN Kroměříž.

 

Klára Mrázková, Bc.

Studuji speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii na UP v Olomouci. Práci s dětmi předškolního i školního věku se věnuji již od střední školy. V současné době se kromě primární prevence zaměřuji na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a z dětských domovů a působím také jako dramaterapeut na dětské psychiatrii ve Šternberku. Mám ráda tanec, hudbu a divadlo, proto mě těší, když mohu využít kreativní přístupy i v práci s lidmi.

 

Martin Olšan

Jako lektor primární prevence působím od roku 2017. Vystudoval jsem předškolní a mimoškolní pedagogiku a v současné době studuji obor speciální pedagogika – dramaterapie na UPOL. Mám za sebou několikaletou praxi s dětmi a mladými lidmi z dob studia, z divadelních souborů, z kurzů a letních táborů. Dále pracuji ve SPOLU Olomouc z.s. s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením a také provádím terapii loutkou v Ostravě. Ve volném čase se aktivně zajímám o hudbu a divadlo.
 

 

Pavelková Natálie

Jsem studentkou bakalářského studia psychologie na UPOL. Dlouhodobě se zabývám prací s dětmi. Několik let vedu skautský oddíl a pořádám tábory. 3 roky spolupracuji s pěstounskými rodinami a s dětmi z pěstounské péče jezdím na tábory a víkendy. Primární prevencí jsem se zabývala již na střední škole, přesněji poruchami příjmu potravy.

 

Eliška Pavúčková, Mgr.

Vystudovala jsem bakalářské studium oboru Speciální pedagogika – Dramaterapie a nyní pokračuji v navazujícím magisterském studiu. Mám zkušenosti s dětmi z dětské psychiatrické léčebny, dětmi sociálně znevýhodněnými, lidmi bez přístřeší a také s lidmi se zdravotním znevýhodněním. Ve své praxi ráda využívám různé expresivní techniky.

 

Anežka Škeříková, Mgr.

Jako lektorka primární prevence v KAPPA-HELP, z.s. působím od roku 2016. Absolvovala jsem magisterské studium oboru Speciální pedagogiky–dramaterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti pracuji s dětmi v dětském diagnostickém ústavu, vedle toho pracuji ještě s lidmi s mentálním postižením. Znalosti a dovednosti čerpám ze studia, praktických školení a kurzů a v neposlední řadě z přímé práce s dětmi.

 

Šochmanová Magdalena, Bc.

Studuji v magisterské programu Speciální pedagogika - Dramaterapie a učím literárně dramatický obor na ZUŠ. Další zkušenosti mám také v práci s dětmi z pěstounských rodin, dětského domova a psychiatrického oddělení. V primární prevenci mě zajímá téma genderu.

 

Jakub Vávra, Mgr.

Primární prevenci (PPRCH) se věnuji od roku 2012 a měl jsem možnost se podílet na tvorbě některých lekcí přímo v KAPPA-HELP, z.s. Kromě primární prevence se věnuji práci s klientelou dětí v pěstounské péči a dramaterapii PN Kroměříži. Do primární prevence se snažím přenášet prvky tvořivé dramatiky, ale i dramaterapie, která je pro mne velkou inspirací. V rámci primární prevence se zajímám především o fenomén prožitku. Primární prevence se stala jedním z mých hlavních zájmů v oblasti pedagogické činnosti a v rámci doktorského studia na UP se mimo jiné věnuji i této tématice. Mým odborným zaměřením je dramaterapie a etopedie. V rámci odborného zaměření jsem Certifikovaný pro diagnostiku pomocí B-3 a B-4 diagnostických metod.