Pro koho jsme

KAPPA-HELP realizuje certifikované Programy primární prevence pro žáky a studenty základních a středních škol na celém území Olomouckého kraje, na vyžádání i mimo kraj.

Programy jsou zaměřeny na prevenci zneužívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. V programech klademe důraz nejen na drogovou problematiku, prevenci zneužívání alkoholu, tabákových výrobků a marihuany, ale i na další formy rizikového chování (prevence poruch příjmu potravy, zneužívání anabolik, kyberšikany, závislosti na sociálních sítích, chatech a internetu, kriminality, záškoláctví, redukce rizik vyplývajících z nevhodného prostředí aj.).