O co usilujeme

Cílem našich programů je prostřednictvím interaktivních besed, workshopů a prožitkových lekcí v maximální možné míře předcházet výskytu rizikového chování, současně redukovat míru rizik spojených s konkrétními projevy rizikového chování, případně ho oddálit.

U všech programů primární prevence podporujeme zdravý životní styl a hodnotovou orientaci dětí a mládeže.