Občanské sdružení KAPPA-HELP realizovalo v letech

2010 - 2011 projekt „PROČ“

PŘÍBĚHY ROZPRÁVĚJÍCÍ O ČLOVĚKU

 

Informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Registrační číslo

CZ.1.07/1.2.12/02.0021

Název projektu

PROČ „Příběhy Rozprávějící O Člověku“

Příjemce

o. s. KAPPA-HELP

Datum zahájení realizace

01. 02. 2010

Datum ukončení realizace

30. 09. 2011

 

 

Stručný popis průběhu realizace projektu

Celý projekt byl monitorován po čtyři monitorovací období:

1.       monitorovací období 1. únor 2010 – 30. dubna 2010

Období se vyznačovalo přípravou vzdělávacích workshopů pro žáky a studenty a zpracováním potřebných metodik. Proběhla úvodní konference k projektu PROČ. Byli oslovení odborníci na daná témata, tak aby realizační tým získal potřebnou zkušenost se specifickou tématikou a inspiroval se na přípravu vzdělávacích seminářů. Proběhla také příprava na vypsání výběrového řízení pro dodání služby – realizace seminářů pro osoby v dalším vzdělávání. Informace o projektu byly umístěny na webové stránky organizace a dále vznikly i webové stránky o projektu – www.kappa-proc.cz.

2.       monitorovací období od 1. května 2010 – 30. září 2010

Proběhl výběr odborníků pro tvorbu metodik k workshopům „Žijí tady s námi“ a „Hrozby extremismu.“ Samotné workshopy pro žáky a studenty připravovaly metodici projektu.

Byl vytvořen seznam škol Olomouckého kraje, které byly v následujícím monitorovacím období osloveny s nabídkou workshopů.

3.       monitorovací období od 1. října 2010 – 31. března 2011

Proběhlo aktivní nabízení vzdělávacích workshopů pro žáky a studenty. Došlo k zvyšování kvalifikace lektorů pomocí specializovaných školení věnující se dané problematice.

Začala realizace kurzů pro osoby v dalším vzdělávání. V daném období proběhlo celkem 19 workshopů (563 žáků/studentů). V 3. monitorovacím období proběhlo výběrové řízení na tiskové a grafické práce.

4.       monitorovací období od 1. dubna 2011 – 30. září 2011

V závěrečném období byly naplněny veškeré monitorovací indikátory a splněny klíčové aktivity. 

Celkem se uskutečnilo 13 seminářů s počtem 166 účastníků. Každý z účastníků obdržel potřebné studijní materiály.

Do konce června se podařilo zrealizovat všech 62 interaktivních workshopů. Celkově se programů účastnilo 1294 žáků a studentů, z nichž bylo 703 chlapců. V okrese Přerov, kde projekt začínal, proběhlo 28 workshopů, v okrese Jeseník 8 workshopů, v okrese Olomouc 6 workshopů, v okrese Prostějov 10 workshopů a v okrese Šumperk proběhlo 10 workshopů.

Proběhla konečná kompletace metodik, příprava textů sborníků PROČ a jejich následný tisk.

V závěru projektu byla uspořádána konference pod názvem „PROČ,“na které zazněly zkušenosti a  výstupy projektu včetně řady dalších zajímavých příspěvků z úst odborníků. Akce se konala 27. září a setkala se s pozitivními ohlasy zúčastněných.

Veškeré informace o projektu byly průběžně aktualizovány na webových stránkách projektu. Po ukončení realizace projektu byly materiály převedeny na webové stránky organizace www.kappa-help.cz , do sekce primární prevence.

 

Dosažené cíle projektu

A)      Vznik výukových materiálů pro výuku multikulturní výchovy.

B)       Zrealizování vzdělávacích aktivit pro žáky, studenty.

C)       Proškolení osob v dalším vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy.

D)      Uspořádání odborné konference PROČ.

E)       Vydání sborníků PROČ.

 

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Název ukazatele

Plánovaná hodnota

Dosažená hodnota

 

 

 

Počet nově vytvořených / inovovaných produktů

10 (2 workshopy pro žáky, 7 školení pro pedagogy, 1 sborník)

10

Počet podpořených osob v dalším vzdělávání

150

166

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání

1240

1294

Počet podpořených osob – poskytovatele služeb

22

22

  

Výstupy projektu ke stažení:

1.    Metodické příručky / výukové materiály:

Žijí tady s námi, Daniel Topinka

Hrozby extremismu, Václav Zeman

     2.    Sborník

Sborník „PROČ“ – Příběhy Rozprávějící O Člověku