Kdo jsme

 

Posláním je zvýšit informovanost oběti o jejich právech, možnostech jejich plného uplatnění a minimalizovat tak ohrožení oběti druhotnou újmou. Součástí poslání je přispět k obnovení běžného způsobu života oběti před spáchaným trestným činem. Klademe důraz na, trestným činem, zasažené mezilidské vztahy a orientujeme se na potřeby oběti a trestným činem zasažené komunity. Akcentujeme osobní odpovědnost pachatele za nápravu a splnění závazků a povinností, které mu jsou ukládány. Našim posláním je řešit věc za pomoci nestranné třetí osoby a umožnit hledat řešení těmi, kterých se daná věc bezprostředně dotýká.
 

Důležité je vytvoření bezpečného prostoru pro dialog, sdílení a vyjádření emocí. Podpora oběti a práce s pachatelem trestného činu.