Pro koho jsme

- oběť trestného činu, která má zájem o setkání s pachatelem k osobní odpovědnosti, a která např. z důvodu zachování rodinných vazeb, touží po nápravě vztahů narušených trestným činem pachatele (př. vnuk okrade babičku apod.)


- pachatel, který chce napravit trestným činem narušené mezilidské vztahy, přijmout zodpovědnost za své chování nebo nahradit škodu, kterou způsobil. Současně je akcentována osobní odpovědnost pachatele za nápravu a splnění závazku a povinností, které jsou mu ukládány. Využití služby může být jak zcela dobrovolné, na vůli pachatele, tak může být projevem autoritativního rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení či Probační a mediační služby.