Co nabízíme :

- mediace mezi obětí a pachatelem

- rodinné, případové, restorativní konference pro oběti a pachatele

- terapeutické vedení asistovaných styků

- poskytujeme poradenství psychologické, právní a sociální

- individuální terapie

Cílem je bezpečný prostor, který slouží k tomu, aby oběť mohla:

- realizovat a naplnit své potřeby v důsledku trestného činu

- společně s ostatními hledat cestu k nápravě a uzdravení

- v respektujícím a empatickém prostředí vyjádřit své emoce

aby pachatel mohl:

- pochopit, jak trestný čin druhému ublížil

- převzít zodpovědnost za důsledky vlastního jednání

- společně s ostatními hledat cestu k nápravě a uzdravení