Kontaktní údaje

Mgr. Martina Shaw - vedoucí centra/psycholožka
centrum.pomoci@kappa-help.cz
+420 773 070 814

Mgr. Jitka Precektorová - právnička
pravnik@kappa-help.cz
+420 773 070 813

Mgr. Kristina Lamačová - psycholožka
poradna@kappa-help.cz
+420 773 070 812

Mgr. et Mgr. Dušan Mačák, MBA - psycholog
psycholog@kappa-help.cz
+420 773 070 811

Mg. Jiří Daněk - sociální pracovník
socialni.pracovnik@kappa-help.cz
+420 773 070 815