Kdo jsme

Hlavním posláním organizace je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.

Posláním terénního programu KAPPA-HELP je vyhledávat a kontaktovat uživatele nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, poskytovat poradenství a služby vedoucí ke snižování zdravotních, sociálních a právních rizik.
 

Petra Kadlecová

V organizaci pracuji od roku 2014. Mám vystudovanou sociální práci a pracuji jako sociální pracovník. Jsem zastáncem důležitosti drogových služeb a jsem ráda za to, že jsou zde služby pro uživatele drog a jejich blízké, které se snaží minimalizovat dopady související s užíváním drog. Každý se může dostat do náročné životní situace, ze které nebude umět najít východisko, dostane se do začarovaného kruhu drog a bude potřebovat pomoci. Velkou výhodu terénního programu spatřuji v tom, že se s klienty můžeme potkat na místě, kde se oni i pracovníci cítí bezpečně, což je základem pro vytvoření vztahu založeného na respektu a důvěře mezi pracovníkem a klientem.

Mám ráda svou rodinu, své přátele a procházky přírodou.

 

Lucie Doležalová

V terénu se pohybuji od roku 2015, kdy zužitkovávám nejen informace nabyté studiem oboru Sociálně právní činnost, ale i z různých školení, konferencí a zkušeností kolegů z jiných organizací, sdílených například na setkání Fóra terénních pracovníků. Vědomosti přiživuji samostudiem, v budoucnu bych ráda vydala román inspirovaný drogovým prostředím.

 

Jana Slívová

Jako terénní pracovník působím v organizaci od roku 2015. Do roku 2016 jsem pracovala také v kontaktním centru. Pravidelně se účastním setkání Fóra terénních pracovníků, kde si vyměňujeme zkušenosti s kolegy z větších měst a získávám tak nejen jiný náhled na konkrétní situace, ale i cenné kontakty a spolupráci. Mimo FTP se zúčastňuji tematických školení a konferencí zaměřených na drogovou problematiku.