Kdo jsme

Hlavním posláním organizace je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.

Posláním terénního programu KAPPA-HELP je vyhledávat a kontaktovat uživatele nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, poskytovat poradenství a služby vedoucí ke snižování zdravotních, sociálních a právních rizik.
 

Petra Kadlecová, DiS

V organizaci pracuji od roku 2014. Mám vystudovanou sociální práci a pracuji jako sociální pracovník. Jsem zastáncem důležitosti drogových služeb a jsem ráda za to, že jsou zde služby pro uživatele drog a jejich blízké, které se snaží minimalizovat dopady související s užíváním drog. Každý se může dostat do náročné životní situace, ze které nebude umět najít východisko, dostane se do začarovaného kruhu drog a bude potřebovat pomoci. Velkou výhodu terénního programu spatřuji v tom, že se s klienty můžeme potkat na místě, kde se oni i pracovníci cítí bezpečně, což je základem pro vytvoření vztahu založeného na respektu a důvěře mezi pracovníkem a klientem.

Mám ráda svou rodinu, své přátele a procházky přírodou.

 

Bc. Martina Fejklová

Vystudovala jsem bakalářský obor adiktologie na 1. lékařské fakultě v Praze. V rámci studia jsem absolvovala praxe a stáže napříč adiktologickými službami, což mi přineslo spoustu cenných zkušeností. V terénu pracuji od roku 2017, současně pokračuji ve studiu a nové
poznatky se snažím uplatňovat v praxi. Jsem aktivní člověk, proto volný čas trávím nejraději sportem v přírodě, ideálně s mým chlupatým parťákem.

 

 

Aneta Peřinová, DiS

Studuji posledním rokem Sociálně právní činnost na VOŠ živnostenské v Přerově a v terénním programu KAPPA - HELP propojuji nabyté vědomosti v praxi. Na této práci se mi líbí individuální přístup ke klientovi v jeho přirozeném prostředí a způsob řešení stěžejních situací. Osobně si myslím, že jsem optimistický člověk, který má rád smích a kolem sebe rodinu a přátele. Ráda chodím do přírody na procházky se svým psem, kde čerpám energii a pozitivní náladu.