Kdo jsme

Hlavním posláním organizace je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.

Posláním terénního programu KAPPA-HELP je vyhledávat a kontaktovat uživatele nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, poskytovat poradenství a služby vedoucí ke snižování zdravotních, sociálních a právních rizik.
 

 

Bc. Martina Fejklová

Vystudovala jsem bakalářský obor adiktologie na 1. lékařské fakultě v Praze. V rámci studia jsem absolvovala praxe a stáže napříč adiktologickými službami, což mi přineslo spoustu cenných zkušeností. V terénu pracuji od roku 2017, současně pokračuji ve studiu a nové
poznatky se snažím uplatňovat v praxi. Jsem aktivní člověk, proto volný čas trávím nejraději sportem v přírodě, ideálně s mým chlupatým parťákem.

 

 

Bc. Jan Pospíšilík

Vystudoval jsem sociální práci a v oboru pracuji od roku 2013. Zkušenosti jsem postupně sbíral jak v terénních službách, tak i na kontaktním centru. V organizaci KAPPA-HELP působím od podzimu 2019. Na práci v terénu mě baví, že se potkávám s klienty v jejich přirozeném prostředí a můžu dělat práci, která mi dává smysl. Rád s klienty hledám zdroje jejich životní síly. Kromě toho mám rád hudbu, hlavně hardcore punk a metal. Baví mě pěstovat zeleninu, nejvíc chilli papriky.