Nabídka základních služeb

Pro naše klienty nabízíme:

□ Kontaktní práce v přirozeném prostředí klientů

□ Výměnu injekčního materiálu za sterilní

□ Testy na žloutenky, HIV, těhotenské testy, včetně poradenství před a po testování

□ Informační servis (např. o rizicích užívání návykových látek, o bezpečném sexu, o infekčních nemocech, aj.)

□ Individuální poradenství

□ Asistenční služby

□ Reference, kontakty a zprostředkování jiných odborných, sociálních a zdravotních služeb

□ První pomoc a poskytnutí zdravotního materiálu na drobná ošetření

□ Poradenství pro osoby blízké uživatelům nealkoholových drog

□ Pomoc v krizi