Nabídka základních služeb

Pro naše klienty poskytujeme:

- kontaktní práce v přirozeném prostředí klientů

- distribuce HR materiálu

- pomoc v krizi

- testování na žloutenky a HIV v přirozeném prostředí

- informační servis (např. o rizicích užívání návykových látek, o bezpečném sexu, o infekčních nemocech, aj.)

- individuální poradenství

- sociální práce

- asistenční služby

- reference, kontakty a zprostředkování jiných odborných, sociálních a zdravotních služeb

- první pomoc a základního zdravotního ošetření

- poradenství pro osoby blízké uživatelům nealkoholových drog