Spolupracujeme

Telemens s.r.o. – Psychosociální centrum

Český červený kříž

Charita Přerov

Člověk v tísni

o.s. Internetporadna

K-centrum Jeseník (o.s. Darmoděj)

Psychiatrická klinika FN Olomouc

Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Olomouc – Hradisko

PL Bílá Voda

PL Kroměříž

PL Šternberk

TK Krok Kyjov

TK Bílá Voda

P-centrum Olomouc

Komise prevence kriminality Rady Města Přerova

Pedagogicko-psychologická poradna Přerov

Poradna pro rodinu Ol. kraje Přerov

sociálně-zdravotní odbory měst okresu

Armáda spásy Přerov

Kontaktní centrum Olomouc (Podané ruce o.s.)

Bílý kruh bezpečí o.s.

Rozkoš bez rizika o.s.