Návazná zařízení a spolupracující subjekty:

Spolupracující subjekty:

Člověk v tísni, o.p.s.

Jeseník Darmoděj, z. ú.

FN Olomouc

Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Psychiatrická nemocnice Opava

Psychiatrická nemocnice Šternberk

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Bílá Voda

Psychosociální centrum Přerov

Sociální kurátor Boleslav Buš

Probační a mediační služba Přerov

Oblastní charita Přerov

Středisko sociální prevence Olomouc

Poradna pro rodinu Přerov

Vojenská nemocnice Hradisko Olomouc

Městská policie Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice, Kojetín

Městský úřad Lipník nad Bečvou, Hranice, Kojetín

Magistrát města Přerova