Pro koho jsme

Studium je určeno pro pedagogy, vychovatele a pracovníky realizující programy prevence rizikového chování ve školách a školských zařízení.