logo

Kdo jsme - poradenská činnost

 

o.s.KAPPA-HELP je neziskovou organizací působící v prevenci rizikového chování, poradenství, vzdělávání a v oblasti sociálních služeb.

                                                                                                                                                  

Zaměřujeme se na pomoc lidem v psychosociální krizi, psychologické, sociální a právní poradenství, vzdělávání a prevenci ve školství ( žáci a studenti základních a středních škol, studium pro pedagogy – metodiky prevence ), pomoc při integraci, poradenské programy pro rodiče a prevence závislostí.                                                                                                                            

Kromě pomoci ohroženým lidem se působíme  preventivně, předcházíme sociálnímu vyloučení, vzděláme také veřejnost i jednotlivé profesní skupiny - zejména v oblasti školství.                                     

 

Klientům nabízíme profesionální služby v oblasti psychologického poradenství a terapeutických služeb.                                                                                                                                               

 

Veškeré služby poradenských center jsou anonymní a bezplatné.