logo

Úvod

o.s. KAPPA-HELP realizuje certifikované programy primární prevence na školách, které jsou zaměřeny na prevenci zneužívání návykových látek a dalších forem rizikového chování (záškoláctví, kyberšikana, xenofobie, hrozby sociálních sítí aj.). Dále poskytujeme odbornou metodickou a poradenskou pomoc a podporu pro školy, pedagogy, vychovatele a rodiče v problematice primární prevence rizikového chování.

 

Program primární prevence navazuje a doplňuje Minimální preventivní program a je součástí místního a regionálního preventivního působení.

 

Cílem programu je maximalizovat úsilí k předcházení vzniku společensky nežádoucích jevů formou interaktivních besed, workshopů a zážitkových lekcí.

Současně se snažíme minimalizovat míru rizik spojených s konkrétními projevy rizikového chování.

 

Programy primární prevence realizujeme pro žáky a studenty základních a středních škol na celém území Olomouckého kraje a na vyžádání.

 

V našich programech klademe důraz  na drogovou problematiku, prevenci zneužívání alkoholu a tabákových výrobků a marihuany a na další formy rizikového chování (prevence poruch příjmu potravy, zneužívání anabolik, kyberšikany, závislosti na sociálních sítích, chatech a internetu, kriminality, záškoláctví, redukce rizik vyplývajících z nevhodného prostředí aj.).

 

Programy také zaměřujeme na budování pozitivních vztahů, přístup zaměřený na nalézání optimálního řešení v různorodých životních situacích, hodnotový systém, vstřícnou kooperaci, asertivní chování a jednání, uvědomění si vlastní osobnosti.

U všech programů primární prevence klademe za cíl podporovat zdravý životní styl a hodnotovou orientaci dětí a mládeže.