logo

KAPPA 250

 

o. s. KAPPA-HELP nabízí specializační studium pro školní metodiky prevence.

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, vychovatele a  pracovníky, kteří realizují, případně budou realizovat programy prevence sociálně nežádoucích  jevů na školách.

Projekt je finančně podpořen a zaštítěn akreditací MŠMT.

 

 

Popis programu

Specializační studium KAPPA 250:
 
- je v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. § 9 c (akreditováno MŠMT ) a obsahuje 250 hodin výuky.
- je dvouleté, začíná v lednu 2012 a končí v prosinci 2013.
- výuka probíhá formou celodenních setkání, 1x měsíčně (v Přerově).
- spoluúčast frekventantů studia je 2500,- Kč za jeden rok (úhrnem 5 000,-Kč za celé studium).
- lektoři jsou zkušení odborníci z oborů pedagogiky, speciální pedagogiky ( zvládání agresivity, šikany), psychologie, primární prevence, drogových závislostí, kriminologie apod.
- ve výuce klademe důraz na výcvikové prvky, modelové situace, workshopy, semináře ad.
 
Povinnou součástí studia je ročníková práce, závěrečná práce a závěrečná zkouška.
 
Realizační tým studia KAPPA-250 má zkušenosti se vzděláváním pedagogů – preventistů od roku 2003. V roce 2011 jsme  úspěšně ukončili dvouleté studium pro školní metodiky prevence a v současné době zakončujeme další vzdělávání našich studentů.
 
 
 
 
Informace zájemců o studium
 
Studium je určeno pro školní metodiky prevence a ostatní městské, okresní i krajské metodiky prevence. Dále pro pedagogy, vychovatele a pracovníky realizující programy prevence sociálně nežádoucích jevů na školách.
 
Specializační studium realizujeme na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností.
 
Studium se zaměřuje na všechny okruhy práce školního metodika prevence v oblasti primární prevence rizikového chování (činnost metodická, koordinační, poradenská a informační).
 
Specializační studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce na jejímž podkladě získá absolvent certifikát o absolvování.
 
 Absolvováním našeho studijního programu získáte vědomosti a dovednosti, které Vám pomohou ve schopnosti aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence rizikového chování.
 
V rámci studia se naši studenti seznámí s celou řadou aktuálních a atraktivních témat a zároveň si v rámci praxe nově nabité znalosti ověří při odborných stážích ve specializovaných zařízeních, na výjezdních seminářích se zaměřením – Reteaming a kids skills a při odborných besedách.
    
Výuku realizujeme v pravidelných intervalech, obvykle 1x měsíčně (v Přerově) formou celodenních setkání.
 
Poplatek za účast ve studium činí 2500,- Kč za jeden rok (úhrnem 5 000,-Kč za celé studium).
 
Lektoři jsou zkušení odborníci z oborů pedagogiky, speciální pedagogiky ( zvládání agresivity, šikany), psychologie, primární prevence, drogových závislostí, kriminologie apod. Při vzdělávání našich studentů klademe důraz na výcvikové prvky, modelové situace, workshopy, semináře ad.
 
 
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
Koordinátorka studia KAPPA 250    -    Mgr.Andrea Dortová     
tel.: +420 773 821 004
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.